Pups Scooter x Phyrne

week 2
Foto Alex/Birgit Kornet
De pups van Scooter en Phyrne, 13 dagen oud
The puppies by Scooter and Phyrne at 13 days
Laatste nieuws: onze oogjes gaan open!
Stop press: we are opening our eyes!
Scooter mocht voor het eerst een kijkje nemen bij zijn kinderen. Phyrne zorgde er voor dat hij niet te dicht bij de werpkist kwam
De grote en de kleine man...
Scooter en zijn zoon, # 5, die erg op hem lijkt

The big man and the little man...
Scooter and his son, # 5, who seems to be his carbon copy
Scooter was allowed to visit his children for the first time. Phyrne made sure that he didn't come too close to the whelping box
De merles. Van links naar rechts red merle teef # 8, blue merle reu # 2, blue merle reu # 5 en blue merle reu # 1

The merles. Left to right red merle bitch # 8, blue merle male # 2, blue merle male # 5 and blue merle male # 1
De driekleuren hebben ook hun eigen clubje gevormd: van links naar rechts red tri teef # 6, red tri reu # 7, red tri reu # 4 en black tri teef # 3

The tri's also formed their own club: left to right red tri bitch # 6, red tri male # 7, red tri male # 4 and black tri bitch # 3
# 5 wil een knuffel van zijn moeder

# 5 wants a hug from his mum
Wasbeurt voor # 1

Cleanup time for # 1
Foto Alex/Birgit Kornet
Foto Alex/Birgit Kornet
Foto Alex/Birgit Kornet
...al net zo maf als zijn vader en moeder...

...already just as weird as his mum and dad...
Nog wat puppyfoto's die gemaakt zijn op dag 12
Some more puppypictures taken at day 12
# 5
# 2
# 5
# 4
# 3
# 8
# 1
# 6
# 7
Ga door naar week 3
Go to week 3