Hier is hij, de zoon van Beetle en Dinah!
Here is is, Beetle x Dinahs son!

Net geboren, 340 gram
Just born, 340 grams
Veilig bij mama.
Safe with mummy.
Geboren op 20 maart 2006, in Fins Lapland,
een black tri met lange staart
Born March 20th 2006 in Finnish Lappland, a long tailed black tri
Samen met mijn Finse Aussiefamilie: moeder Dynah, Gonzo en Fierra.
Together with my Finnish Aussiefamily: mum Dynah, Gonzo and Fierra.
Ben ik geen POEPIE?
Puppy power!!
Ik en mijn mama (met een verbandje op haar poot vanwege een bloedtest voor Zweden).
Me and my mum (with a band aid on her leg because of a blood test for Sweden).
Vauhtitassun Lappi Vaibmus

'Lappi'

Lappi Vaibmus is Laps en betekent 'Lapland in mijn gedachten'
Lappi Vaibmus is Lappish language for 'Lapland on my mind'

Fokker Ritva schrijft: 'Lappi has quite a strong mind, he is curious and walks around a lot, to see things and places. I think he will be a great working dog.'
Breeder Ritva writes: 'Lappi has quite a strong mind, he is curious and walks around a lot, to see things and places. I think he will be a great working dog.'

Een maand oud en al een echt hondje aan het worden.
One month old and turning into a real dog.

Lappi met Fierra, die oma voor hem speelt.
Lappi with Fierra playing the grandmum.
Mama, ze hebben hier ook ijsberen in huis!
Mommy, there are also polar bears in the house!
April 6th 2006
Ik ben in mijn eentje maar niet alleen...
I am the only one in the litter but not alone...
Huskypuppy's houden me gezelschap...
Huskypuppies keep me company...
Zoek de Aussie...
Find the Aussie...
Dat ben ik natuurlijk!
That's me of course!
April 20th 2006
April 27th 2006
5,5 weken oud - ik oefen mijn serieuze look.
5,5 weeks old - trying to look very, very serious.
Met mama en vriend Gonzo.
With mum and friend Gonzo.
Met deze blik in mijn ogen laat ik heel Lapland smelten...
With this look in my eyes I can make Lappland melt...

Acht weken oud: klaar om de kraamkamer te verlaten...
Eight weeks old: ready to leave the nursery...
...en mee te gaan met Judith!
...and to go twith Judith!
Op weg naar het vliegveld nog even een stop om afscheid te nemen Ritva's nichtje Iiris en haar Samojeden...
On our way to the airport we visit Ritva's niece Iiris and her Samoyeds to say goodbye...
...en de Samojeden nog iets bij te werken...
...and to redecorate the Samoyeds a bit...
...en de vloerbedekking en de Samojedenspeeltjes...
...and the carpet and the Samoyed toys...
...en dan is het echt tijd om naar Nederland te gaan!
...and then it is time to go to The Netherlands!
Ben ik niet braaf?
Ain't I a good boy?