Hoe maak ik mijn hond Engelandklaar?

Engeland is klaar voor uw hond!
...maar is uw hond klaar voor Engeland?
Mmm... Vast eens kijken in het woordenboek of ik het Engelse woord voor hondenkoekje kan vinden...Door Judith Lissenberg

Engeland heeft de honderd jaar oude quarantaineregel voor honden aangepast. Tot voor kort moesten alle viervoeters onverbiddelijk zes maanden in een speciale quarantainekennel doorbrengen voordat ze het Britse eiland op mochten. Nu de toelatingseisen zijn versoepeld, is het mogelijk om zonder quarantaineverplichtingen met je hond naar Engeland af te reizen. Maar het invoeren blijft een hele klus.

De nieuwe regeling die het mogelijk maakt om honden - en daarnaast ook katten - mee te nemen naar Engeland heet het Pet Travel Scheme, oftewel PETS. De regeling is ingegaan op 28 februari 2000 en draaide eerst op proef. De invoering van het Pet Travel Scheme is een hele vooruitgang, maar aan het meenemen van een hond zitten nog steeds veel haken en ogen. Echt makkelijker is het er niet op geworden. Aan het invoeren gaat een lange voorbereiding vooraf, die minimaal zeven maanden in beslag neemt. Wie naar Engeland wil moet dus ruim op tijd beginnen. Geen wonder dat het reizen met de hond naar Engeland daarom nog vaak wordt ontraden. Maar stel, u wilt wel. Wat dan te doen?

Om te beginnen gelden de versoepelde toelatingseisen alleen voor honden en katten, dus niet voor andere huisdieren. Bovendien is het Pet Travel Scheme alleen bestemd voor honden en katten die uit één van de volgende tweeëntwintig landen afkomstig zijn: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, IJsland, het Vaticaan, Zweden en Zwitserland.

Voor honden uit andere landen en werelddelen  - zoals de Verenigde Staten - geldt de oude regeling nog: eerst zes maanden verplicht logeren in een Engelse quarantainekennel voordat je het land in mag. De honden uit bovengenoemde landen mogen in de zes maanden voorafgaand aan hun vertrek naar Engeland niet in een land geweest zijn dat niet in het rijtje van tweeëntwintig staat. Dus: ben je met je hond op vakantie geweest naar Hongarije en wil je hem twee maanden later meenemen naar Engeland, dan mag dit niet. Oppassen is het verder met de overzeese gebiedsdelen die bij de tweeëntwintig genoemde landen horen. Honden uit Spitsbergen, dat bij Noorwegen hoort, mogen Engeland niet in via PETS. Honden uit de Azoren, die bij Portugal horen, weer wel
Ik help vast een pootje met het uitzoeken van een leuke route. England, here I come!
Routes

Honden die via het Pet Travel Scheme reizen mogen alleen via aangewezen routes Engeland binnenkomen. Wie vanuit Nederland met zijn hond naar Engeland wil, moet daarvoor over Frankrijk reizen, tenzij hij gaat vliegen.

De oversteek kan op drie manieren worden gemaakt:

* Over zee via de veerdiensten Calais-Dover (vervoerders: Hoverspeed, P&O Stena of Sea France) en Cherbourg/Caen/St. Malo/Le Havre- Portsmouth (vervoerders: Britanny Ferries of P&O European).
De hond mag niet mee aan boord, maar moet tijdens de oversteek  (alleen!) in de auto blijven.

* Ondergronds via de Kanaaltunnel tussen Calais/Coquelles-Folkstone (vervoerder: Eurotunnel Shuttle Services). Baas en hond kunnen samen in de auto blijven tijdens de oversteek per autotrein.

* Door de lucht van diverse vliegvelden in West-Europa naar London Heathrow (vervoerder: onder andere British Midland Airways die per dag acht vluchten verzorgt tussen Schiphol en Heathrow). Er zijn inmiddels meer luchtvaartmaatschappijen die honden via PETS vervoeren.
In vijf stappen naar Engeland

Wie met zijn hond naar Engeland wil, moet de volgende vijf stappen doorlopen:

STAP 1
De hond moet worden voorzien van een microchip. Deze chip moet voldoen aan de zogeheten ISO-norm. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat de chip bij de controle aan de grens niet kan worden afgelezen. De eigenaar van de hond dient dan zelf voor een reader te zorgen waarmee de chip wél kan worden gelezen.

STAP 2
De hond moet worden ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid) en hiervoor moet hij minimaal drie maanden oud zijn. Belangrijk is de volgorde: eerst chippen en dan pas enten, want het nummer van de microchip moet op het entingsformulier worden vermeld. Als de hond al wel geënt is maar nog geen chip heeft, moet hij na het chippen opnieuw worden geënt!

STAP 3
De dierenarts moet een bloedmonster van de hond opsturen naar één van de tien daarvoor aangewezen laboratoria in Europa. Voor Nederland en België is dat het Pasteur Instituut in Brussel, België. Uit het bloedmonster moet blijken dat de hond voldoende antistoffen tegen rabiës heeft aangemaakt. De beste tijd om het bloedmonster te nemen is ongeveer dertig dagen na de enting. Als uit de bloedtest blijkt dat de hond voldoende antistoffen heeft aangemaakt, mag hij Engeland in, maar dan wel na een wachttijd van zes maanden. Worden er niet voldoende antistoffen in het bloed aangetroffen, dan moet de hond opnieuw geënt en getest worden! De bloedtest is bij een goede uitslag eenmalig, mits de hond daarna maar steeds tijdig opnieuw tegen rabiës wordt ingeënt. Als de jaarlijkse enting is verlopen, is een nieuwe bloedtest nodig.

Bed & Breakfast baas, dat lijkt me wel wat
STAP 4
De eigenaar moet via de dierenarts een certificaat regelen waaruit blijkt dat de hond aan alle eisen voldoet: een microchip, een rabiësenting en een goede bloedtest. In Nederland komt aan het verstrekken van dit certificaat de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) te pas, een instantie die verklaringen afgeeft op het gebied van de gezondheid van dieren. Deze organisatie heeft een centrale directie in Voorburg en daarnaast nog vijf regionale kringen.

STAP 5
Tot slot moet de hond niet korter dan vierentwintig en niet langer dan achtenveertig uur voor zijn vertrek naar Engeland worden behandeld tegen bepaalde parasieten: lintworm (Echinococcus multilocularis) en teken. De behandeling moet blijken uit een officieel certificaat, dat door de dierenarts is afgegeven. Als je in korte tijd drie keer met je hond naar Engeland zou willen, dan moet hij ook drie keer tegen parasieten worden behandeld. Of dat gezond is? De voorlichters van het Pet Travel Scheme reageren heel nuchter op die vraag. "Tja, u bent nu eenmaal degene die zo nodig een hond mee naar Engeland wil nemen!"
Drie documenten

Er zijn uiteindelijk drie documenten nodig om Engeland binnen te komen:

* Het officiële PETS-certificaat, afgegeven door de dierenarts en gestempeld door de RVV, dat aantoont dat de hond een microchip heeft, ingeënt is tegen rabiës en met goed gevolg een bloedtest heeft ondergaan. Dit certificaat blijft geldig tot de inenting tegen rabiës is verlopen.
* Een certificaat waaruit blijkt dat de hond behandeld is tegen lintworm en teken vierentwintig tot achtenveertig uur voordat hij Engeland binnenkomt.
* De zogeheten declaration of residence, waarmee de eigenaar verklaart dat hij zijn huisdier in de zes maanden voorafgaand aan zijn bezoek aan Engeland niet heeft meegenomen naar een land dat niet onder de regels van het Pet Travel Scheme valt.

Het als eerste en tweede genoemde document zijn in Nederland samengebracht op één formulier, dat verkrijgbaar is bij de dierenarts of direct besteld kan worden bij de RVV. Om alles in orde te maken moet je met dit formulier én je hond naar het dichtstbijzijnde regiokantoor van de RVV voor de benodigde stempel.

Het derde document is verkrijgbaar via de vervoerder of het Engelse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Ministry of Agriculture, Fisheries en Food (MAFF). Dit is de instantie die de supervisie heeft over het Pet Travel Scheme.

Heen... maar je moet ook weer terug!

Als je eenmaal met je hond in Engeland bent, is dat natuurlijk geweldig. Maar hoe kom je weer terug? Volgens de RVV moeten alle honden die Nederland binnenkomen in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, die volgens de officiële regels niet ouder mag zijn dan tien dagen. Dat betekent dus dat je kort voor je vertrek naar Nederland een Engelse dierenarts moet zoeken die het benodigde health certificate kan opmaken.


Honden die rechtstreeks vanuit Engeland naar Nederland reizen hebben geen rabiësenting nodig om in ons land terug te keren. Dit geldt alleen voor Engeland, omdat dit land in principe als 'rabiesvrij' wordt aangemerkt. Honden die via andere landen Nederland binnenkomen (dus als je vanuit Engeland naar Nederland terugreist via Frankrijk en Belgie) moeten volgens de officiele regels naast een gezondheidsverklaring beschikken over een internationale rabiësenting, die niet jonger mag zijn dan dertig dagen en niet ouder dan een jaar.

Neem voor meer informatie contact op met de dierenarts of de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees in Voorburg: 070-3578811.

Niet welkom...

De Pitbull Terriër, Tosa Inu, Dogo Argentino en Fila Brasileiro zijn in Engeland bij de wet, de Dangerous Dog Act (DDA), verboden. Deze rassen zijn dus niet welkom. Wie toch zijn Dogo of Fila meeneemt, kan strafrechtelijk worden vervolgd. De hond kan in beslag genomen en zelfs afgemaakt worden. Als je een viervoeter hebt die veel op één van bovengenoemde rassen lijkt, is het verstandig via de DDA een zogeheten 'certificate of exemption' te regelen. Daarmee kun je aantonen dat je geen dangerous dog aan de riem hebt. Het reizen met de hond gebeurt voornamelijk via Frankrijk. Daarbij is het belangrijk om te weten dat Frankrijk geen Pitbulls accepteert en dat er in dit land voor Staffordshire Bull Terriërs, American Staffordshire Terriërs, Tosa Inu's en Rottweilers een aanlijn- en muilkorfplicht geldt.

© Dit artikel is gepubliceerd in het juninummer 2000 van het maandblad Hondenmanieren.
Van zo'n reis uitzoeken word je best moe...
Meer informatie?

Regels worden voortdurend aangepast!
Naar Engeland reizen mag inmiddels vanuit andere landen en via andere vervoerders. Neem voor up-to-date informatie over het Pet Travel Scheme contact op met DEFRA, het Department for Environment, Food & Rural Affairs. Deze instantie heeft een uitgebreide website.

Kijk voor nuttige reisinformatie verder op de websites van de Britse Ambassade in Den Haag, het Brits Toeristenbureau in Amsterdam of de Eurotunnel.
Met je hond naar Engeland? Informatie kan snel verouderen! Onderstaand artikel is daardoor niet meer up to date. Kijk voor het laatste nieuws op de website van DEFRA, het Department for Environment, Food & Rural Affairs in Engeland.
Want to bring your dog into England? Information can change quickly! Therefore the article below is not up to date anymore. Check the website from DEFRA, the Department for Environment, Food & Rural Affairs for the latest news.