Scooters                               babyboek

       Scooters                                                                      babybook


April 1999, 15 maanden oud, de 'net alsof ik al groot ben' fase
April 1999, 15 months old, the 'act like I  am already grown up' phase
November 1998, 10 maanden oud, de 'good looking' fase
November 1998, 10 months old, the 'good looking' phase
Juli 1998, 6 maanden oud, de flaporenfase
July 1998, 6 months old, the floppy ears phase
Mei 1998, 4 maanden oud, de big baby fase
May 1998, 4 months old, the big baby phase
April 1998, 3 maanden oud, de fluffy puppy fase
April 1998, 3 months old, the fluffy puppy phase
Oei... ik groei!
Wow, see me grow!

zie Scooter groeien op zijn favoriete plekje voor de haard
watch Scooter grow on his favorite spot in front of the fireplace
een ogenblik aub, het laden van de albums duurt even
please wait a moment for the picture albums to load